Polityka Prywatności

W niniejszej Polityce Prywatności („Polityka”) Pho3nix Foundation (dalej zwana „Pho3nix”, „my” lub „nami”) wyjaśnia, które dane osobowe, w jakiej ilości i w jakim celu gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej i powiązanych usług. Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, w szczególności ze szwajcarską ustawą o ochronie danych lub, w stosownych przypadkach, ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych („RODO”). Pho3nix, c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, 7500 St. Moritz (CHE-169.567.607) odpowiada za przetwarzanie danych osobowych i bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych.

Zasadniczo pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, ale możemy również gromadzić dane osobowe o Tobie z publicznie dostępnych otwartych źródeł.

Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą bezpośrednio lub pośrednio Cię zidentyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub zachowanie Użytkownika.

Możemy dostarczyć Ci dodatkowe informacje na temat prywatności, jeżeli uznamy to za stosowne. Te dodatkowe informacje stanowią uzupełnienie i należy je interpretować łącznie z niniejszą Polityką.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z naszymi Warunkami i Polityką, a w razie pytań lub potrzeby wyjaśnień zachęcamy do kontaktu. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w Sekcji 10 niniejszej Polityki.

1. Odwiedzanie naszej witryny internetowej

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową wyłącznie w celach informacyjnych, tj. nie przekazujesz nam żadnych danych osobowych w żadnej formie, zbieramy tylko dane osobowe, które Twoja przeglądarka przenosi na nasz serwer internetowy. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy w szczególności następujące dane, które są nam potrzebne, abyśmy mogli technicznie pokazać naszą stronę internetową oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art. 6 par. 1 lit. (f) RODO):

 • Adres IP;
 • Data i godzina zapytania;
 • Różnica stref czasowych w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich Mean Time (GMT);
 • Treść zapytania (konkretna strona);
 • Status dostępu / kod statusu HTTP;
 • Rozmiar przesłanych danych;
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie;
 • Przeglądarka (np. Google Chrome);
 • System operacyjny i interfejs (np. Windows 10); i
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

2. Użycie plików Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje również technologię plików cookie. Cookie to informacja, która jest wysyłana z naszego serwera internetowego na twój komputer, jak tylko wejdziesz na stronę i przechowywana na twoim dysku twardym. Pliki Cookies nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów na komputer. Używamy plików Cookies, aby nasza oferta była ogólnie bardziej przyjazna dla użytkownika i do zbierania informacji statystycznych na temat korzystania z naszej strony internetowej. Używamy następujących plików Cookies:

2.1    Pliki Cookies dotyczące sesji

Cookies sesji (przejściowe pliki Cookies) zapisują „identyfikator sesji”, który służy do przydzielania różnych zapytań z przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu Twój komputer może zostać rozpoznany przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej. Cookies sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

2.2    Trwałe pliki Cookies:

Trwałe pliki Cookies są automatycznie usuwane po określonym czasie, który różni się w zależności od pliku. Możesz usunąć pliki Cookies w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki w dowolnym momencie. Używamy trwałych plików Cookies tylko do celów analizy (patrz Sekcja 3 – Google Analytics).

Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki, jak chcesz, i na przykład odmówić akceptowania plików Cookies innych firm lub wszystkich plików Cookies. Pamiętaj, że może to oznaczać, że nie będziesz w stanie optymalnie wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny.

3. Korzystanie z Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (“Google”). Pliki Cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozwalają nam analizować sposób, w jaki korzystasz z naszej witryny. To pozwala nam oceniać zachowanie użytkowników na naszej stronie i wykorzystywać gromadzone statystyki, aby uatrakcyjnić naszą ofertę. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 par. 1 lit. (f) RODO),

Korzystając z aktywowanego przez nas procesu anonimizacji adresu IP (anonymizeIp), Google najpierw odcina końcówkę każdego zebranego adresu IP w Unii Europejskiej. Oznacza to, że wszelkie zebrane o Tobie dane, które mogłyby Cię zidentyfikować, są natychmiast blokowane, a dane osobowe usuwane.

Adresy IP przesyłane z Twojego urządzenia do celów Google Analytics nie będą powiązane z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu informacji generowanych przez plik Cookie Google, dezaktywując przechowywanie plików Cookies w ustawieniach przeglądarki lub urządzenia.

Ponadto możesz zatrzymać gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez plik Cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem. Aktualny link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie do wtyczki w przeglądarce lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych możesz zatrzymać gromadzenie danych przez Google Analytics w dowolnym momencie, klikając poniższy link. Spowoduje to ustawienie blokowania pliku Cookie, co zapobiegnie gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie.

Dezaktywuj Google Analytics

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i polityki prywatności Google znajduje się na stronie https://policies.google.com/?hl=pl. W wyjątkowym przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do USA, Google podlega Tarczy Prywatności UE-USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4. Przetwarzanie danych osobowych do celów kontaktowych

Gromadzimy również od Ciebie dane osobowe, jeśli sam/a nam je ujawnisz, przesyłając swoją aplikację o dołączenie do Pho3nix i otrzymując nasze wsparcie („Usługę”) lub w przypadku innych zapytań:

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza wniosku, e-mailem lub w inny sposób, zbieramy informacje, które nam przekazujesz, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu, osobiste oświadczenie i ewentualne załączniki, abyśmy mogli przetworzyć Twój wniosek lub zapytanie (podstawą prawną jest art. 6 par. 1 (b) lub (f) RODO).

Jeśli nie podasz danych osobowych, których potrzebujemy na nasze żądanie, możemy nie być w stanie świadczyć naszych usług, kontynuować świadczenia naszych usług lub odpowiadać na Twoje zapytania.

5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu utrzymywania i rozwijania naszych relacji z Tobą, realizowania określonych inicjatyw rozwoju biznesu, wysyłania publikacji i komunikacji marketingowej oraz zapraszania na wydarzenia (podstawą prawną jest art. 6 par. 1 (b) lub (f) RODO).

Możesz kontrolować informacje otrzymywane za pośrednictwem naszej komunikacji marketingowej, korzystając z odpowiedniej opcji na dole naszych e-maili. Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości e-mail związanych z naszymi Usługami lub wydarzeniami, możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, korzystając z takiej opcji na dole wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@pho3nixfoundation.com

6. Linki do innych stron

Na niektórych stronach naszej witryny możemy umieszczać linki do innych witryn lub udostępniać możliwość udostępniania treści za pomocą „przycisków udostępniania”. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka nie dotyczy tych innych stron internetowych i przetwarzania danych osobowych na tych innych stronach internetowych. Odwiedź te strony bezpośrednio, aby znaleźć informacje na temat ochrony danych.

7. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Jeśli jest to wymagane do przetworzenia Twojego zapytania lub świadczenia Usługi, Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane stronom trzecim, takim jak np. dostawcy IT, host stron internetowych, strony trzecie, które prowadzą naszą stronę internetową, podmioty stowarzyszone, dostawcy lub inni zewnętrzni dostawcy usług działający w naszym imieniu, którzy mogą mieć miejsce zamieszkania w Szwajcarii, UE lub w krajach spoza UE. Możliwe jest również, że zaangażujemy zewnętrznych dostawców usług do obsługi twojego zapytania (np. w celu przesłania materiałów informacyjnych). Zewnętrzni dostawcy usług, z których korzystamy, są przez nas starannie dobierani i instruowani, a także związani naszymi zasadami i przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką (w tym zgodnie z celami określonymi w niniejszej umowie) oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Poza tym nie przekazujemy żadnych danych osobowych stronom trzecim.

Ponadto możemy udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, jeżeli:

 •  wyraziłeś na to zgodę (kiedy jest wymagana) lub organizacja, dla której pracujesz, uzyskała na to Twoją zgodę (kiedy jest wymagana);
 • jesteśmy do tego zobowiązani prawnie, ustawowo lub zawodowo (na przykład, do przestrzegania wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub żeby uniknąć sankcji); lub
 • jest to konieczne w związku z postępowaniem sądowym lub w celu egzekwowania lub obrony praw.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych poza Szwajcarię, podejmiemy wszelkie odpowiednie i niezbędne środki, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

8. Okres przechowywania danych

O ile nie określono inaczej, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przyczyna ich przechowywania przestanie obowiązywać. Mogą być przechowywane dłużej, jeśli wymagają tego przepisy, którym podlegamy, jeżeli dalsze przechowywanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. Twoje dane osobowe są również blokowane lub usuwane, jeśli upłynie ustawowy okres przechowywania, chyba że nadal istnieje potrzeba przechowywania danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

9. Twoje prawa

W kontaktach z nami masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Prawo do informacji
 • Prawo do poprawiania i usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Możemy odmówić wykonania twoich praw, jeśli pozwalają na to lub zobowiązują nas do tego obowiązujące przepisy dotyczące prywatności lub ochrony danych lub inne przepisy. W takim przypadku podamy uzasadnienie naszej decyzji zgodnie z wymogami prawa.

  Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami na w formie pisemnej, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@pho3nixfoundation.com

  Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych w kraju, w którym mieszkasz. W Szwajcarii jest to Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji.

  Jeśli wyraziłeś zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych w określonym celu, masz prawo wycofać tę zgodę na to konkretne przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody nie będziemy już przetwarzać Twoich informacji w celu lub celach, na które pierwotnie wyraziłeś zgodę, chyba że mamy inną uzasadnioną podstawę do tego, aby robić to zgodnie z prawem.

  10. Kontakt

  Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony danych, skontaktuj się z [contact@pho3nixfoundation.com] lub napisz do nas na nasz adres pocztowy Pho3nix Foundation, pod adresem c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, CH-7500 St. Moritz, Szwajcaria.

  Niniejsza Polityka jest okresowo aktualizowana. Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić do niniejszej Polityki w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie. Często sprawdzaj stronę, aby dowiedzieć się o wszelkich aktualizacjach lub zmianach naszej Polityki.

  POMÓŻ NAM DOKONAĆ ZMIAN

  BĄDŹMY W KONTAKCIE

  Pho3nix Foundation

  PROJEKTY, KTÓRE WZMACNIAJĄ